dilluns, 18 de desembre de 2017

Concurs de fotografia, temporada 2017, del Club Escacs Amposta

OBJECTE I/O MOTIU DEL CONCURS
El present concurs fotogràfic està destinat als mares i pares dels jugadors del Club Escacs Amposta o de la seva escola d’escacs.BASES
1. Per participar en el concurs s’ha de ser mare, pare o tutor d'un alumne de l'escola o soci del Club Escacs Amposta (o familiar o parella d'un soci) en alguna de les tipologies que defineixen els estatuts de l’entitat.

2. Hi ha dues categories o modalitats de fotografia:
a. Fotografia documental o al natural
b. Fotografia artística


3. S’entendrà per fotografia documental o al natural aquella que representa fidelment i congela un fragment de la realitat; si s’apliquen filtres digitals aquests hauran de ser imperceptibles, ja que si alteren molt la imatge aquesta es considerarà fotografia artística.


4. S’entendrà per fotografia artística aquella on es deixarà lliure la creativitat del fotògraf i de la seva manera de plasmar-la en una imatge.

5. Les fotografies de la categoria documental han d’aparèixer un o més nens/es del Club Escacs Amposta o la seva escola jugant a escacs, o aprenent, o en una altra activitat relacionada en la matèria. Pot ser també una fotografia d'una competició organitzada pel CE Amposta.

6. Les fotografies de la categoria artística tenen temàtica lliure. L’únic requisit es que tinguin inspiració en el món dels escacs. Es podran aplicar els filtres d’imatge o d’edició fotogràfica que el participant consideri convenient.

7. Hi haurà un premi per cada categoria.

8. Les fotografies s’han d’haver pres durant la temporada 2017.

9. No podrà haver-hi inserida en la imatge cap referència a l’autor de la mateixa.

10. Premi: en aquesta primera edició, el premi consistirà En una ampolla de cava i una caixa de neules. Si el participant és menor de 18 anys, l’ampolla s’entregarà al seu mare, pare o tutor legal.

11. Les fotografies premiades es podran utilitzar per a fer cartells d’activitats o torneigs organitzats pel club.

12. Les fotografies dels participants es podran publicar a les xarxes socials del club (bloggspot, facebook, twitter, G+ i altres)

13. Per participar s’ha d’enviar la imatge en una resolució mínima de 640x800 píxels i un pes mínim de 500 Kb i un pes màxim de 5 Mb al correu electrònic del club (club.escacs.amposta@gmail.com) amb el concepte “Concurs foto escacs amposta” especificant:
- Títol de la foto
- Nom de l'autor
- Data (mes de l’any) de la competició o activitat on va ser presa

14. El jurat estudiarà les fotografies i decidirà segons el seu criteri personal i subjectiu qui és el mereixedor del premi en cada categoria. Les fotografies se’ls presentaran amb el títol i la data quan va ser preses, però sense cap especificació de l’autor de la mateixa.

15. El jurat tindrà la potestat de declarar desert el premi a alguna o totes dues categories i/o donar un ex-aquo si ho considera convenient.

16. Jurat: el jurat del concurs seran els membres de la junta del club, a excepció del secretari, que els entregarà les fotografies i aixecarà acta dels guanyadors. Els membres del jurat no podran participar al concurs però sí els seus familiars; en aquest cas, els membres del jurat s’abstindran de votar a l'hora de valorar fotos dels seus familiars.

17. Data màxima de presentació de fotografies: el dia 2 de gener de 2018 a les 20:00h.

18. Decisió del jurat: durant el matí que se celebri el campionat de Nadal que organitza el Club Escacs Amposta, aquest any el 3 de gener de 2018.

19. Entrega de premis: dia 3 de gener de 2018 a les 13:00h, abans de l'entregar de trofeus del Torneig de Nadal d’escacs infantil.

20. L
es decisions del jurat són inapel·lables.

21. L
a participació implica l’acceptació total de les bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada